7.mars kl.19.00 foredrag med Karoline Kjesrud

07. mar 2018 Kl: Kl. 19.00

Dronningen og himmeldronningen i vikingtid og middelalder

Dronninger har hatt selvstendige ansvarsområder helt siden Norge vokste frem som et rike. De har omgitt seg med et eget symbolspråk og hatt stor innflytelse på en rekke ulike samfunnsområder. Blant annet sto dronningene sentralt i utviklingen av hoffkulturen, religiøs praksis og innen kunst og litteratur.

Den jordiske dronningrollen ble utviklet med Maria som forbilde. Symbolene som fulgte himmeldronningen Maria i tidlig middelalder var sterkt inspirert av de førkristne og tidlig kristne herskerinnenes maktgjenstander, og de jordiske dronningene smykket seg med de samme gjenstandene. Dette foredraget vil kaste nytt lys over dronningens rolle, og vise hvordan hun har vært et forbilde i både religiøse og verdslige sammenhenger fra vikingtid og frem til i dag.

 

Karoline Kjesrud er forsker ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved UiO.

 

Entré: 120,-

Forrige artikkel14. februar kl. 19:00 Foredrag med fylkesarkeolog Christer Tonning