anne

anne

TRESKJÆRINGENE I GILDEHALLEN – foredrag med Bjarte Aarseth

21. mar 2012 Kl. 19:00
Bilde

Treskjæring har lange tradisjoner i Norge, og skåret tre har pyntet norske hjem helt siden vikingtiden. De fleste kjenner til de fantastiske treskjæringsarbeidene fra Osebergfunnet, og på stavkirkene rundt om i landet. Byggingen av Gildehallen på Borre er i full … Les videre

Utstillingsåpning: VIKINGER I KRIG

22. apr 2012 Kl. 13:00
Bilde

Det blir voldsomt når Midgard åpner en flunkende ny produksjon denne våren: Utstillingen Vikinger i krig er basert på boken med samme navn, skrevet av Kim Hjardar og Vegard Vike, utgitt høsten 2011. Utstillingen vil vise frem det beste (og … Les videre

Verdens første viking i verdensrommet!

10. jun 2012 Kl. 12:00
Jordkloden sett fra verdensrommetBilde

Vikingtid og romalder – to tidsepoker separert med over 1000 års mellomrom! Bli med på en historisk begivenhet på Midgard, søndag 10. juni kl. 12.00! Da sendes verdens første vikingastronaut ut i verdensrommet, og ferden hans vil bli fulgt gjennom … Les videre

Gokstadskipet

Vikingskipet fra Gokstadhaugen i SandefjordBilde

Utgravningen Gokstadskipet ble gravd ut sommeren 1880 på gården Gokstad i Sandefjord kommune. Gravhaugen skipet lå i var 43-50 m diameter, ca 5 meter høy og bygget opp av sandblandet leire. Opprinnelig var nok haugen en del større. Skipet lå … Les videre

Osebergskipet

OsebergskipetBilde

  Utgravningen Osebergskipet ble utgravd sommeren 1904 i Slagendalen i Vestfold, av arkeolog Gabriel Gustafson. Gravhaugen skipet lå i hadde en diameter på 44 m, og lå på eiendommen som tilhørte gården Lille Oseberg.  Da haugen ble bygget var den rundt 6 … Les videre

Dokumenterte aktiviteter etter 1992

Bilde

I forbindelse med bygging av ny riksvei 19 i 1993 ble det foretatt en planering uten varsel til myndigheter. Planeringen ble gjennomført uten kulturminnefaglig overvåkning. Det ble i august 1993 foretatt en prøvesjakting i området hvor Midgard historisk senter ble … Les videre

Borreprosjektet 1988-1992

Bilde

Borreprosjektet ble ledet av professor Bjørn Myhre. Prosjektet stod for undersøkelser av hauger og inkluderte en rekke prospekteringsmetoder i områdene rundt haugene. Kulturlandskapets utvikling ble dokumentert gjennom vegetasjonshistoriske undersøkelser samt registrering av kulturminner i nærområdene. Mindre gravninger i form av … Les videre

Borre kirkegård

Bilde

I 1991 ble Borre kirkegård utvidet mot sørøst, og et område på ca 5000 kvadratmeter ble avdekket ved maskinell flateavdekking. Få strukturer kunne knyttes til aktivitet i yngre jernalder. De daterbare strukturene dreier seg først og fremst om fire kokegroper. … Les videre