Besøk middelalderkirken på Borre!

Det er ikke alle som vet at Borre har en av landets eldste middelalderkirker, en kirke med en historie som går langt tilbake i tid og avdekker spennende og gåtefulle elementer!

Fra hedendom til kristendom

Vi vet at Borre var en viktig sentralplass under yngre jernalder, både i politisk, økonomisk og religiøs forstand. Kirkebakken har trolig vært et kultsted fra gammelt av, og som kirkested er det trolig mye eldre enn kirken som står der i dag.

Da kristendommen ble innført, tok den ofte i bruk symbolene fra den gamle troen. Gamle hedenske festdager, slik som jul og påske, fikk nytt innhold, og de hedenske hovene ble enkelte steder omgjort til gudshus. Noen steder ble det kanskje ikke reist et gudshus umiddelbart, men gudstjenestene fant sted under åpen himmel, på samme måte som offerplassene i hedensk tid fungerte.

Middelalderkirken på Borre

Kirken sett fra sør-øst

Kirkebygget

Vi vet ikke helt sikkert når kirken slik den står i dag ble bygget, men det skjedde trolig på begynnelsen av 1100-tallet, rundt tiden da Norge ble en egen kirkeprovins og Oslo bispedømme ble opprettet.

Hvis den første kirken har bestått av noe mer enn et kors under åpen himmel, har den sannsynligivs vært bygget av tre, steinkirkene er yngre og byggemetoden unorsk.

Etter tradisjonen skal den være bygget i Olav Kyrres regjeringstid (1066-1093), med sine runde buer er den av typisk romansk stil.

Borrekorset

Borre kirke rommer flere spesielle klenodier, deriblant dåpsengelen, prekestolen og altertavlen. Men den kanskje mest gåtefulle gjenstanden er Borrekorset. Enkelte har hevdet at korset opprinnelig var en egen kirke, andre at korset har hatt et eget alter i kirken. I biskop Eysteins jordebok – Rødeboken – fra 1400-tallet nevnes et kors, men om det er Borrekorset vites ikke.

Det vi vet er at Borrekorset var et godt besøkt valfartssted. I 1405 valfartet en pilegrim på vegne av dronning Margrethe til «thet hælge kors i Borre». Borrekorsets hellighet kan nok ikke forklares ut i fra korset i seg selv, men det finnes små merker i korsets midfelt som kan tyde på at det har båret en hellig relikvie, som senere har blitt fjernet.

Kilde: Endre Pedersen. Borre Kirke. Kirkens historie og klenodier.

Midgard arrangerer omvisning i kirken på bestilling hele året, for grupper og andre interesserte. Ta kontakt på tlf.: 33 30 18 50 eller e-post: info@midgardsenteret.no

Borre kirke

Borre middelalderkirke

Forrige artikkelUtforsk Borreparken i vikingtiden på iPhone eller iPad! Neste artikkelÖstgötarnas mjödhallar: fem års jakt på forntida makthavare - foredrag med Martin Rundkvist