Midgards arktitektur

Midgard – et bygg for fremtiden.

Bygget er signert Lund & Slaatto Arkitekter AS i Oslo, i samarbeid med landskapsarkitekt ved MNLA, Halgeir Kårstein. Lund & Slaatto er tidligere kjent for bygg som St. Halvards kirke og Norges Bank i Oslo, kulturhuset Sølvberget i Stavanger og vernebygget over Hamar domkirkeruin. Arkitekturen har vunnet mye positiv oppmerksomhet. Se Byggekunst og Glass og fasade.

Midgard bygget består av flere sammensatte elementer. De runde formene symboliserer haugene og kulesteinene i fjæra. Det lange taket bærer skipets preg, og kaféens buede glassfasade mot parken fører tankene til bølgeslaget i fjæra.

Betongen har den røde rombeporfyren som innslagsmateriale, hentet fra Skåne pukkverk ved Nykirke Rombeporfyren, og er forøvrig valgt som Midgards signalstein.

Museumsbygget Midgard

Midgard sett fra Borreparken

Forrige artikkelVelkommen til Midgard – vikingenes verden! Neste artikkelBorrehaugene