Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken på Midgard
Fra 2001 har Den kulturelle skolesekken (DKS) vært arrangert for 6. klasser på Midgard historisk senter, i samarbeid med Vestfold fylkeskommune.

Tema er vikingtid, og meningen med en slik dag er at elevene skal ta i bruk alle sanser i sin tilegnelse av kunnskap om viking. Elevene møter profesjonelle formidlere. Kunnskapsoverføringen er handlingsorientert og bygger på deltakelse, hvor elevene får erfare og gjøre, ikke bare høre.

Når arrangeres DKS på Midgard?
Hvert år gjennomføres DKS i mai og begynnelsen av juni.

Hvem skal på DKS
Alle skoler fra og med Stokke og Tjøme i sør til Sande og Svelvik i nord sogner til DKS opplegget på Midgard, og opplegget er obligatorisk for alle 6. klasser i Vestfold.

Skoler fra Sandefjord og sørover sogner til et tilsvarende opplegg som arrangeres på Kaupang utenfor Larvik.

Transport
Transporten er gratis, og Midgard står for organiseringen. 

Dersom dere ønsker å sykle, ber vi om å få beskjed om dette så raskt som mulig. Gi beskjed dersom det er forskjellige hjelpebehov.

Kontaktperson på Midgard er Anna Arnestad. Mobil: 917 32 521 / 33 07 18 50 – anna.arnestad@vestfoldmuseene.no

Kontaktperson i Vestfold fylkeskommune er Anna B. Jørgensen, annaj@vfk.no

Bakgrunn

Den kulturelle skolesekken startet opp i Sandefjord kommune I 1996. Denne Sandefjordsmodellen bredte seg til andre Vestfoldkommuner, og i dag er dette en nasjonal satsing som har fått stor betydning. I Vestfold er alle kommunene med på denne satsingen.

Å utvikle Den kulturelle skolesekken i Vestfold vil være et av de viktigste tiltakene for å utvikle Vestfold til et kulturfylke. En slik langsiktig satsing vil danne grunnlag for etablering og utvikling av et bredt spekter profesjonelle kunstformidlingsmiljøer i fylket, samtidig som det vil være et positivt utviklingsarbeid for å knytte kommunene tettere sammen og bidra til bedre felles ressursutnytting. På den måten vil utviklingen av Den kulturelle skolesekken være med på å skape en helt ny regional kulturpolitikk.

For mer informasjon om DKS fra Vestfold fylkeskommune (www.dksvestfold.no)

Forrige artikkelVikinglekeplassen Neste artikkelPraktisk info