Onsdag 1. mars – foredrag med Martin Gollwitzer: Hesby – et gårdsanlegg fra jernalderen

01. mar 2017 Kl: 19:00

For noen år siden gjennomførte Kulturhistorisk museum arkeologiske
utgravninger ved gården Hesby i Vestfold. Der ble det gjort flere spennende
funn fra jernalder, blant annet ble det funnet graver og en brønn.
I forbindelse med utgravningene og bearbeidingen av funnene ble det brukt
forskjellige moderne dokumentasjonsmetoder og naturvitenskaplige analyser.
Foredraget viser hvordan samspillet mellom tradisjonelle arkeologiske- og
moderne naturvitenskaplige metoder kan bidra til ny kunnskap.
Resultatet av utgravningene og analysene gjør det mulig å rekonstruere gården
Hesbys historie fra sen bronsealder til vikingtid. Foredraget viser hvordan
moderne arkeologi fortolker arkeologiske funn.

Martin Gollwitzer er arkeolog og jobber
hos fylkeskonservatoren i Vest-Agder.

Tidspunkt:  1. mars kl. 19.00
Dørene åpner kl. 18.00
Kaféen er åpen med enkel servering
Entré: kr. 120,-

 

Forrige artikkelOnsdag 22. mars - Foredrag med Runa Karmhus: Hva ble runene brukt til? Neste artikkel8. februar: Foredrag med Jan Brendalsmo: Vestfolds Middelalderkirker - 500 år på 50 minutter