Utstilling – Yatvings: The Forgotten Warriors

16. mar - 27. nov 2016

The Forgotten Warriors forteller historien om Yatvingene, en én gang sterk, men nå utdødd prøyssiske stamme som holdt til i dagens Polen i tidlig europeisk middelalder, det vi i Skandinavia kaller vikingtiden. Yatvingenes rytterkrigere satte skrekk i sine naboer, og er avbildet i krøniker og dokumenter som hensynsløse plyndrere.

Dom et av de siste hedenske folkeslagene i Europa kom de imidlertid under stadig sterkere press fra sine kristne naboer, de ble beseiret, og minnet om disse menneskene gikk gradvis tapt. Nyere arkeologiske funn bekrefter denne stammens militære karakter, og kaller samtidig dette spennende folket tilbake fra glemselen.

Yatvingene som et siste hedensk folkeslag og fryktede krigere trekker fort tankene nordover til vikingtidens Skandinavia. Og den historiske overlappingen med vikingtiden kan være mer enn en tilfeldighet:

Yatvingene nevnes første gang i 944, da Igor 1. av Kiev sendte utsendinger til det bysantinske hoffet for å signere en fredsavtale. Mange av dem hadde norrøne navn, bl.a. Jatviag Gunariev, en russisk uttale av det som kan ha vært Játvígr Gunnarson. Hypotesen er at hans menn ble oppkalt etter ham, og fra da av blir omtalt som yatvinger. Man finner også elementer i yatvingenes gravskikker og gravfunn som minner om de norrøne, som at gravfeltene er plassert i nærhet til bosetningene.

Funnene av disse gravfeltene danner grunnlaget for de nyeste arkeologiske undersøkelsene av yatvingene, og utstillingen har blitt til i kjølvannet av disse. Den ble organisert innenfor det polsk-norske prosjektet Modern Archaeological Conservation Initiative «Archaeology of Yatvings». Målet med «Archaeology of Yatvings» er å rekonstruere kulturlandskapet av to store tidlig middelalderske bosetningskomplekser i Yatvingsområdet.

Statens Arkeologiske Museum i Warszawa har produsert utstillingen. De norske partnere i prosjektet er Vest Agder fylkeskommune, Institutt for kulturminner, og Midgard Historisk Senter.

jacwingowieSMALL-1024x560

Forrige artikkel Neste artikkelOnsdag 23. november: Det magiske ølet - Foredrag med Karoline Kjesrud