Vikingtid i Vestfold

Her kan du lese mer om Vestfolds fantastiske vikingtidshistorie! Blant de mest kjente funnene fra vikingtid er Osbergskipet fra Tønsberg, Gokstadskipet fra Sandefjord og Borrehaugene utenfor Horten. Under vikingtid har Vestfold vært et område der dronninger, høvdinger og stormenn har bygget storgårder, etablert handelsplasser og gravlagt sine døde med pomp og prakt.

Oseberghaugen – en stratigrafisk historie

Oseberghaugen - en stratigrafisk historieBilde

Oseberghaugen – en stratigrafisk historie er skrevet av Terje Gansum og Thomas Risan og publisert i Vestfoldminne 1998/99. Artikkelen er første presentasjon av et større, pågående arbeid med å skrive om Osbergfunnet ut i fra primærkildene. Her presenteres dagbøkene, fotomaterialet … Les videre

Historikk over Borrehaugene, Voldgårdene og kirkestedet

Kobberstikk av Borreparken fra 1832Bilde

Det er ikke først og fremst de flotte gjenstandsfunnene som har satt Borre på det arkeologiske Europakartet Les videre

Registrering av kulturminner

Bilde

På gården Vold nordres grunn (g nr 18, br nr 1) ble to hauger, som var mellom 6-8 meter i diameter, lagt under plogen mellom 1890-1920. Ildpåvirket stein og aske ble observert ved pløying. Nøyaktig i dette området fant Rolf … Les videre

Kaupang

Fotografi av KauapngkilenBilde

Kaupang var en handelsplass (en kaupang) som lå ved Kaupangkilen i Viksfjord, 5 km utenfor Larvik. Kaupang betraktes som Norges første by, og man antar at det på 800-tallet kan det ha bodd 400–600 mennesker der. Den ble grunnlagt på … Les videre

Gokstadskipet

Vikingskipet fra Gokstadhaugen i SandefjordBilde

Utgravningen Gokstadskipet ble gravd ut sommeren 1880 på gården Gokstad i Sandefjord kommune. Gravhaugen skipet lå i var 43-50 m diameter, ca 5 meter høy og bygget opp av sandblandet leire. Opprinnelig var nok haugen en del større. Skipet lå … Les videre

Osebergskipet

OsebergskipetBilde

  Utgravningen Osebergskipet ble utgravd sommeren 1904 i Slagendalen i Vestfold, av arkeolog Gabriel Gustafson. Gravhaugen skipet lå i hadde en diameter på 44 m, og lå på eiendommen som tilhørte gården Lille Oseberg.  Da haugen ble bygget var den rundt 6 … Les videre

Dokumenterte aktiviteter etter 1992

Bilde

I forbindelse med bygging av ny riksvei 19 i 1993 ble det foretatt en planering uten varsel til myndigheter. Planeringen ble gjennomført uten kulturminnefaglig overvåkning. Det ble i august 1993 foretatt en prøvesjakting i området hvor Midgard historisk senter ble … Les videre

Borreprosjektet 1988-1992

Bilde

Borreprosjektet ble ledet av professor Bjørn Myhre. Prosjektet stod for undersøkelser av hauger og inkluderte en rekke prospekteringsmetoder i områdene rundt haugene. Kulturlandskapets utvikling ble dokumentert gjennom vegetasjonshistoriske undersøkelser samt registrering av kulturminner i nærområdene. Mindre gravninger i form av … Les videre

Borre kirkegård

Bilde

I 1991 ble Borre kirkegård utvidet mot sørøst, og et område på ca 5000 kvadratmeter ble avdekket ved maskinell flateavdekking. Få strukturer kunne knyttes til aktivitet i yngre jernalder. De daterbare strukturene dreier seg først og fremst om fire kokegroper. … Les videre